THÔNG TIN TUYỂN SINH

Nuôi trồng thủy sản

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, NGÀNH HỌC MANG LẠI VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, NGÀNH HỌC MANG LẠI VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH
Nhiều năm qua sự phát triển mạnh mẽ về nuôi trồng thủy sản đã giúp ĐBSCL trở thành một trong những vùng trọng điểm về NTTS của nước ta. Đây cũng là một thế mạnh kinh tế đặc biệt của vùng đất này.
Nuôi trồng thủy sản: Ngành học với nhiều cơ hội việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội Nuôi trồng thủy sản: Ngành học với nhiều cơ hội việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LÀ GÌ? Theo FAO (2008) thì Nuôi trồng thủy sản (tiếng Anh: Aquaculture) là nuôi các loài thủy sinh vật trong...