THÔNG TIN TUYỂN SINH

Điều dưỡng

ĐIỀU DƯỠNG - NGÀNH HỌC ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI ĐIỀU DƯỠNG - NGÀNH HỌC ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
Xã hội phát triển, đời sống con người tốt hơn thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng được quan tâm và chú trọng. Bên cạnh ngành Y, ngành Dược thì ngành Điều dưỡng đang dần khẳng định vị thế không thể thiếu của mình trong đào tạo nhân lực phục vụ cho Y tế.
Ngành Điều dưỡng nhiều cơ hội du học, xuất khẩu lao động Ngành Điều dưỡng nhiều cơ hội du học, xuất khẩu lao động
Trong xu hướng phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, con người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao...