THÔNG TIN TUYỂN SINH

Doanh nghiệp nói về chúng tôi

Bà Phạm Việt Nga - Nguyên Tổng Giám đốc dược Hậu Giang (DHG) Bà Phạm Việt Nga - Nguyên Tổng Giám đốc dược Hậu Giang (DHG)
Là doanh nghiệp Dược dẫn đầu ngành Dược Việt Nam, đội ngũ Dược Hậu Giang có mặt hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, và cũng thu nhận nhiều nguồn từ các trường Đại Học không chỉ Dược Khoa mà cả Kinh tế, Marketing, Du lịch, v.v…. Dược Hậu Giang cũng còn là địa chỉ thực tập của các trường Đại học, Trung học Dược TPHCM và Cần Thơ.
Ông Trần Minh Bảo - Giám đốc HDBank chi nhánh Cần Thơ Ông Trần Minh Bảo - Giám đốc HDBank chi nhánh Cần Thơ
Trong những năm qua, chúng tôi có nhận nhiều sinh viên của Trường Đại học Tây Đô vào làm việc. Tôi nhận thấy sinh viên của trường có điểm nổi bậc là ngoài kiến thức nền khá tốt, ....
Ông Nguyễn Trung Chỉnh - Phó Giám đốc Viettin Bank chi nhánh Cần Thơ Ông Nguyễn Trung Chỉnh - Phó Giám đốc Viettin Bank chi nhánh Cần Thơ
Trong những năm qua, chúng tôi có nhận nhiều sinh viên của Trường Đại học Tây Đô vào thực tập và cộng tác viên. Tôi nhận thấy sinh viên của trường có nhiều điểm nổi bậc. Ngoài kiến thức nền khá tốt, các em còn chịu khó học hỏi, tìm tòi sáng tạo trong công việc để đem lại kết quả tốt nhất...