THÔNG TIN TUYỂN SINH

Quản trị kinh doanh

Trở thành "công dân toàn cầu" với cử nhân tài năng ngành Quản trị kinh doanh Trở thành "công dân toàn cầu" với cử nhân tài năng ngành Quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo cử nhân tài năng ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Tây Đô giúp người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế.