THÔNG TIN TUYỂN SINH

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

(NhanDan)Phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng (NhanDan)Phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng
Công nhân Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) lắp đặt thiết bị tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng. Nhân lực ngành xây...
Xã hội càng phát triển, ngành xây dựng càng lên cao Xã hội càng phát triển, ngành xây dựng càng lên cao
Xây dựng là thước đo trình độ khoa học, kinh tế và sự phát triển của một quốc gia. Đất nước phát triển thì...
KỸ SƯ XÂY DỰNG: “ĐÓI” NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO KỸ SƯ XÂY DỰNG: “ĐÓI” NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO
Xây dựng: ngành của sự sáng tạo Kỹ sư xây dựng là những con người đam mê với những bản vẽ thiết kế, luôn sáng...