THÔNG TIN TUYỂN SINH

Dinh dưỡng: Ngành có nhu cầu nguồn nhân lực rất lớn

Ngành Dinh dưỡng là một ngành học mới, với nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực và triển vọng phát triển trong tương lai.

Có thể dễ nhìn thấy, chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng hàng đầu, là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị, phòng bệnh.

Sinh viên trường Đại học Tây Đô trong giờ thực hành

Nhu cầu cấp thiết đào tạo về ngành Dinh dưỡng

Thấy được tầm quan trọng của ngành dinh dưỡng với vai trò bảo vệ sức khoẻ, phòng và điều trị bệnh cho nhân dân, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành những văn bản chỉ đạo thực hiện các hoạt động ngành Dinh dưỡng trong bệnh viện cũng như trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân như: Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ y tế - Bộ nội vụ ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng; Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/1/2011 của Bộ y tế ban hành Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; gần đây là Thông tư số 18/2020/TT-BYT vào ngày 12/11/2020 ban hành Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.