THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, cơ chế vận hành của nền kinh tế, hiểu biết luật pháp và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước, toán-tin, khoa học xã hội, tự nhiên, tài chính, kế toán…

Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, bảo hiểm ngoại thương, thương mại quốc tế; công cụ, chính sách ngoại thương và đối ngoại với các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế; đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế và quản trị tài chính trong các công ty đa quốc gia;

Ngoài ra, khối kiến thức chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng giúp sinh viên có thể lập được kế hoạch hàng dự trữ; lập được phương án với hệ thống phân phối và quản lý kho hàng; xây dựng và giám sát kế hoạch vận tải, kế hoạch mua hàng; áp dụng được các loại hình công nghệ thông tin phù hợp.Kiến thức từ thực tập và tốt nghiệp giúp sinh viên áp dụng được lý thuyết vào thực hành các nghiệp vụ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Về kỹ năng:

  • Kỹ năng chuyên môn

 Kỹ năng phân tích, đánh giá và thực hiện công việc tác nghiệp liên quan đến kỹ năng xây dựng và triển khai các dự án, kế hoạch trong lĩnh vực logsitics và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán - thương lượng, xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống của doanh nghiệp/ tổ chức.

Kỹ năng hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra, kiểm soát các vấn đề liên quan đến thiết lập các giải pháp mới trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo xu hướng phát triển chung của xã hội và tiến bộ khoa học công nghệ.

  • Kỹ năng mềm:

Sử dụng tốt ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và tin học tương đương trình độ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Sử dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, viết - đọc và trình bày, thuyết trình, đàm phán thương lượng, …) vào công việc thực tế.

Tư duy, nhận thức và giải quyết vấn đề mang tính độc lập cao.

Người học có thể tự khởi sự kinh doanh và tạo việc làm cho người khác.

Tạo cho người học có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe tốt, và có trách nhiệm với xã hội; có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống văn minh, tác phong công nghiệp và có ý thức rèn luyện sức khỏe để phục vụ ngành nghề;

Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn chủ động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu của công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm, sáng tạo, trung thực, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước và có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp có khả năng:

Làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics trong nước và ngoài nước; các tập đoàn, tổng công ty; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện và các chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài; các công ty liên doanh quốc tế, các tổ chức quốc tế; các hiệp hội nghề nghiệp; các công ty tư vấn.

Vị trí việc làm chủ yếu: chuyên viên/quản lý vận tải, kho bãi, cung ứng, xuất nhập khẩu, chuyên viên tư vấn quản lý chuỗi cung ứng.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Nâng cao trình độ sau đại học (bậc thạc sỹ và tiến sỹ) các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

Mọi chi tiết liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH & TRUYỀN THÔNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
68 Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Hotline: 0939 028 579 – 0939 440 579