THÔNG TIN TUYỂN SINH

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

Vui lòng nhập thông tin trước khi xét tuyển:

Hotline:

0939 028 579 - 0939 440 579

Thời gian xét tuyển (Dự kiến):

+ Đợt 01: Đến hết 17h00 ngày 11/9/2021, nhập học đợt 1 ngày 12/9/2021.


+ Đợt 02: Từ ngày 12/9/2021 đến 30/9/2021.


(Thời gian xét tuyển có thể sẽ kết thúc sớm nếu đủ chỉ tiêu).
 Xét tuyển trực tuyến  Mẫu đơn xét tuyển  Tất cả thông báo