THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ông Nguyễn Trung Chỉnh - Phó Giám đốc Viettin Bank chi nhánh Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Chỉnh - Phó Giám đốc Viettin Bank chi nhánh Cần Thơ

Trong những năm qua, chúng tôi có nhận nhiều sinh viên của Trường Đại học Tây Đô vào thực tập và cộng tác viên. Tôi nhận thấy sinh viên của trường có nhiều điểm nổi bậc. Ngoài kiến thức nền khá tốt, các em còn chịu khó học hỏi, tìm tòi sáng tạo trong công việc để đem lại kết quả tốt nhất. Đặc biệt, các em có sự tự tin, năng động và tinh thần làm việc nhóm rất tốt.

Nhìn chung: Về mặt kiến thức cơ bản của lĩnh vực Ngân hàng các em tương đối nắm vững, có tìm hiểu và cập nhật thông tin về xu thế phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Riêng về phần công tác chuyên môn của lĩnh vực này đòi hỏi các em khi vào làm phải được đào tạo nâng cao thêm và không ngừng học tập Anh/chị đi trước để hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình.