THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bà Phạm Việt Nga - Nguyên Tổng Giám đốc dược Hậu Giang (DHG)

Bà Phạm Việt Nga -  Nguyên Tổng Giám đốc dược Hậu Giang (DHG)

Là doanh nghiệp Dược dẫn đầu ngành Dược Việt Nam, đội ngũ Dược Hậu Giang có mặt hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, và cũng thu nhận nhiều nguồn từ các trường Đại Học không chỉ Dược Khoa mà cả Kinh tế, Marketing, Du lịch, v.v…. Dược Hậu Giang cũng còn là địa chỉ thực tập của các trường Đại học, Trung học Dược TPHCM và Cần Thơ.

Nhìn chung: trong quá trình thực tập cũng như làm việc tại Dược Hậu Giang – Sinh viên Đại học Tây Đô hầu hết nhiệt tình, tâm huyết, năng động. Ngoài kiến thức chuyên môn khá lưu loát, các bạn còn có khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành kể cả lúc thực tập hoặc làm việc. Vì thế, đã có những bạn đang giữ vai trò Teamleader, dẫn dắt đội ngũ trên thương trường…