Tìm hiểu ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

0
426

NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu của Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao để có thể làm việc tốt trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành phải đạt chuẩn về kiến thức, kỹ năng và tố chất, đảm nhận các công việc liên quan đến chuyên ngành đào tạo như sau:
Kiến thức
– Cử nhân được trang bị đầy đủ kiến thức về thực thi, điều hành và quản lý các công việc liên quan đến cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành ở các tổ chức kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức khác.
– Kiến thức chuyên môn về quản trị kinh doanh du lịch, marketing du lịch, thiết kế, điều phối tour để đáp ứng các yêu cầu trong công việc như điều hành, quản lý công việc kinh doanh du lịch, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành trong và ngoài nước.

– Kiến thức liên quan đến việc tổ chức, thực hiện các công việc tác nghiệp và quản lý ở các lĩnh vực như kinh doanh, nhân sự, cung ứng dịch vụ, chất lượng dịch vụ, marketing dịch vụ, kế hoạch thâm nhập, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.
– Trang bị kiến thức về phương pháp luận giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng ở lĩnh vực du lịch, lữ hành.
Kỹ năng
– Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ, du lịch, lữ hành trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng trong kinh doanh du lịch; xử lý và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống doanh nghiệp và tổ chức.
– Kỹ năng thực hiện công việc tác nghiệp liên quan đến cung ứng dịch vụ, nhân sự, marketing du lịch, bán hàng, chăm sóc khách hàng.
– Kỹ năng hoạch định, tổ chức, thực thi, kiểm tra, kiểm soát các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, marketing du lịch, bán hàng cho thị trường trong và ngoài nước.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng để phục vụ cho công việc.
– Sử dụng Anh văn chuyên ngành phục vụ cho công việc, giao dịch kinh doanh.
Tố chất
– Tư duy, nhận thức và giải quyết vấn đề mang tính khoa học và nghệ thuật.
– Phát triển tố chất phân tích, tích hợp và sâu chuỗi vấn đề, sự kiện.
– Chịu khó, khả năng làm việc, giải quyết vấn đề mang tính độc lập.


2. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành được tổ chức theo tín chỉ, khối lượng kiến thức toàn khóa là 150 tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm. Một năm có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần kiểm tra, thi. Ngoài hai học kỳ chính, trường tổ chức thêm một học kỳ hè để những sinh viên thi không đạt ở các học kỳ chính được học lại hoặc học trước tiến độ của chương trình đào tạo.
Bên cạnh chương trình học chuyên môn, trường còn trang bị kiến thức về kỹ năng sống giúp sinh viên có được kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử nhạy bén trong công việc và giải quyết các khó khăn trở ngại trong cuộc sống một cách hiệu quả.
3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
– Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể bắt đầu với các vị trí nhân viên, chuyên viên trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo như thiết kế và điều hành tour, kinh doanh du lịch, marketing du lịch, … Sau đó, có thể đảm nhận được các vị trí quản lý cấp trung và phát triển lên cấp cao khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết về kinh nghiệm, bản lĩnh, khả năng trong các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.
– Làm việc trong môi trường áp lực cao, môi trường thay đổi thường xuyên và đa dạng các nhóm người trong công tác xúc tiến kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.
– Có khả năng nghiên cứu, học tập tiếp ở bậc cao hơn.
Nguyễn Huỳnh Phước Thiện – Khoa QTKD