Nguyễn Văn Dương: Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Bạc Liêu

0
300

Tôi đã được tham gia nhiều khóa đào tạo khác nhau. Riêng về khóa đào tạo thạc sĩ của Đại học Tây Đô, tôi thấy nghiêng về hướng ứng dụng. Mỗi tiết học trên lớp là một bài học trong cuộc sống, trong quản lý và điều hành công việc. Tôi học không chỉ từ sự truyền đạt của thầy cô mà còn từ sự chia sẻ kinh nghiệm của các học viên cùng học.