Huỳnh Nguyễn Giao: Công tác tại DHG Travel

0
323

Tôi đã được tham gia nhiều khóa học với nhiều môn học khác nhau. Riêng về khóa đào tạo của tôi tại Đại học Tây Đô, tôi thấy tính ứng dụng rất cao. Mỗi tiết học trên lớp là một câu chuyện một bài học trong cuộc sống, trong quản lý và điều hành công việc. Các bài học rút ra không chỉ đến từ sự truyền đạt của thầy cô mà còn là từ sự chia sẽ kinh nghiệm của các sinh viên cùng học