Học phí Học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Đại học khóa 13 hệ chính quy của Trường Đại học Tây Đô

0
2693
  • Đóng trực tiếp tại Trường Đại học Tây Đô;
  • Chuyển khoản học phí qua ngân hàng theo thông tin sau:
   1. MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019:
   Số TT Ngành học Đại học Số tín chỉ các môn học HK1
   (2018-2019)
   Học phí môn điều kiện
   (01TC-GDTC) (đồng)
   Tổng mức thu học phí HK1
   (2018-2019)
   (đồng)
   1 Dược học 15 250.000 16.000.000
   2 Điều dưỡng 16 250.000 9.050.000
   3 Kế toán 16 250.000 6.170.000
   4 Tài chính – Ngân hàng 16 250.000 6.170.000
   5 Quản trị kinh doanh 16 250.000 6.170.000
   6 Quản trị DV Du lịch và Lữ hành 16 250.000 6.170.000
   7 Công nghệ thông tin 18 250.000 6.910.000
   8 Công nghệ kỹ thuật công trình XD 18 250.000 6.910.000
   9 Kỹ thuật điện, điện tử 17 250.000 6.540.000
   10 Luật kinh tế 16 250.000 6.170.000
   11 Ngôn ngữ Anh 17 250.000 6.540.000
   12 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 16 250.000 6.170.000
   13 Văn học 16 250.000 6.170.000
   14 Thú y 16 250.000 7.130.000
   15 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 17 250.000 6.540.000
   16 Công nghệ thực phẩm 17 250.000 7.390.000
   17 Quản lý đất đai 17 250.000 6.540.000
   18 Nuôi trồng thủy sản 17 250.000 6.540.000
   1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:
   • Giảm 50% HP đối với con liệt sĩ
   • Giảm 30% HP đối với con thương binh loại ¼ và 2/4
   • Giảm 30% HP con mồ côi cả cha lẫn mẹ, con mồ côi cha hoặc mẹ có sổ hộ nghèo
   • Giảm 20% HP cho mỗi SV đối với trường hợp ông (bà) cháu, cha (mẹ) con, vợ/chồng, anh/chị em ruột cùng đang học tại trường.
   • Giảm 20% HP đối với con người dân tộc thiểu số có sổ hộ nghèo
   • Giảm 10% HP đối với con thương binh 3/4

   Trường hợp sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định của Nhà trường liên hệ Phòng Công tác Chính trị và QLSV để được hướng dẫn làm thủ tục và nộp trực tiếp hồ sơ miễn giảm tại Phòng Tài chính Kế hoạch.

   III. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

   Sinh viên khóa 13 đóng học phí trước khi làm thủ tục và nộp hồ sơ nhập học theo hai phương thức sau:
   + Tên tài khoản: Trường Đại học Tây Đô
   + Số tài khoản: 1808 201 001346
   + Tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, chi nhánh Cái Răng TP. Cần Thơ.

* Lộ trình tăng học phí dự kiến cho từng năm như sau:
         

ĐVT: đồng/tín chỉ

       Năm học

 

Ngành

2019-2020

(Mức tăng tối

đa 5%)

2020-2021

(Mức tăng tối

đa 5%)

2021-2022

(Mức tăng tối

đa 5%)

2022-2023

(Mức tăng tối

đa 5%)

Các khối ngành III, V, VII:
Công nghệ thực phẩm 441.000 463.000 486.000
Thú Y 451.500 474.000 497.700 522.600
Các ngành Đại học khác 388.500 407.900 428.300
Khối ngành VI:
Dược học 1.105.500 1.157.600 1.215.500 1.276.200
Điều dưỡng 577.500 606.300 636.700 668.500

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here