Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 – 2018

Trường Đại học Tây Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 – đợt 2 như sau: 1. CHUYÊN NGÀNH...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ dược lý và dược lâm sàng

Căn cứ theo Quyết định số 2818/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc cho phép Trường Đại học Tây Đô đào tạo...

Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017 các ngành : Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng,...

a

Yêu cầu gọi điện tư vấn