Trang chủ Thạc sỹ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quản trị- Maketing ngành học của tương lai: “Trí tuệ-Năng động-Sáng tạo”

  Chọn ngành học là chọn cho bản thân chúng ta một nghề nghiệp và cuộc sống trong tương lai. Ngành học - nghề nghiệp...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 – 2018

            Trường Đại học Tây Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 – đợt...

a

Yêu cầu gọi điện tư vấn