Trang chủ TDU Đại hoc Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành – Tuyển sinh – Đại học Tây Đô
Trang chủ / Ngành đào tạo / Đại học / Đại hoc Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Đại hoc Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Tìm hiểu ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 1. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu của Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và trình …

Xem thêm»

a

Yêu cầu gọi điện tư vấn