Trang chủ TDU Đại học Luật kinh tế – Tuyển sinh – Đại học Tây Đô
Trang chủ / Ngành đào tạo / Đại học / Đại học Luật kinh tế

Đại học Luật kinh tế

Sinh viên Luật kinh tế trường Đại học Tây Đô báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học

An toàn thực phẩm là vấn đề gây nên nhiều bức xúc trong toàn xã hội. Ở Việt Nam, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trong cả nước nói chung là rất đáng báo động. Luật An toàn thực phẩm năm 2010 của Quốc hội được ban hành …

Xem thêm»

a

Yêu cầu gọi điện tư vấn