Trường Đại học Tây Đô với ngày hội tư vấn tuyển sinh 05/03/2017 và...

Ngày 05/03/2017 Trường Đại học Tây Đô đón tiếp Trường THPT Nguyễn Minh Quang, THPT Cây Dương (Hậu Giang), THPT Sóc Sơn, THPT Định...

TEAMWORK: Kỹ năng quan trọng ở bậc đại học

  Muốn học tốt ở đại học, bạn phải biết làm việc nhóm (teamwork). Muốn ứng tuyển vào một công ty, bạn phải biết làm...

a

Yêu cầu gọi điện tư vấn