THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông tin tuyến sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
MÃ TRƯỜNG: DTD

I. Học bổng dành cho tân sinh viên trúng tuyển năm 2019
1. Học bổng theo điểm
* Học bổng 800.000 đồng cho xét học bạ đạt tổng điểm xét tuyển đến dưới 22 điểm hoặc xét điểm thi THPT quốc gia đến 19 điểm.
* Học bổng 1.000.000 đồng xét học bạ đạt tổng điểm xét tuyển từ 22 đến 26 điểm hoặc xét điểm thi THPT quốc gia  từ trên 19 điểm đến 21 điểm.
* Học bổng 2.000.000 đồng xét học bạ đạt tổng điểm xét tuyển trên 26 điểm hoặc xét điểm thi THPT quốc gia  từ trên 21 điểm.
Nếu thí sinh đạt nhiều mức học bổng theo điểm chỉ tính mức học bổng cao nhất.
Chương trình áp dụng cho 1.000 thí sinh đến trường hoàn thành thủ tục nhập học và đóng học phí sớm nhất.
2. Học bng theo h khu, học sinh trường THPT kết nghĩa, theo thời gian nộp
* Học bổng 500.000 đồng cho thí sinh hộ khẩu tại Quận Cái Răng hoặc thí sinh học lớp 12 tại các trường thuộc Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
* Học bổng 500.000 đồng cho học sinh học lớp 12 tại các trường THPT kết nghĩa. (Đính kèm các bản kí kết nghĩa).
Nếu thí sinh đạt nhiều mức học bổng theo hộ khẩu, trường kết nghĩa, theo thời gian nộp chỉ tính mức học bổng cao nhất.
Chính sách miễn giảm học phí từ 20% đến 50% cho sinh viên gia đình chính sách, khó khăn. Giảm 20% cho anh, chị em/vợ, chồng cùng học tại trường.
II. Đối tượng và vùng tuyển sinh
– Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2019 và những năm trước.

– Tuyển sinh trong cả nước
III. Danh mục ngành, tổ hợp và điểm xét tuyển:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Thời gian đào tạo

Điểm xét tuyển năm 2019 (điểm thi THPT QG)

Điểm xét tuyển học bạ

Điểm xét tuyển kỳ thi ĐGNL của ĐH QG TPHCM năm 2019

1

7720201

Dược học

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Anh (D07)

Toán – Hóa – Văn (C02)

5 năm

20

18

600

2

7720301

Điều dưỡng

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Sinh – Anh (D08)

Toán – Sinh – Văn (B03)

4 năm

18

18

550

3

7380107

Luật kinh tế

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Toán – Anh – GDCD (D84)

Văn – Anh – GDCD (D66)

3.5 năm

14

18

550

4

7340301

Kế toán

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Văn – Anh (D01)

Toán – Văn – Địa (C04)

3.5 năm

14

18

550

5

7340201

Tài chính ngân hàng

3.5 năm

14

18

550

6

7340101

Quản trị kinh doanh

3.5 năm

14

18

550

7

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3.5 năm

14

18

550

8

7340115

Maketing (New)

3.5 năm

14

18

550

9

7340120

Kinh doanh quốc tế (New)

3.5 năm

14

18

550

10

7310630

Việt Nam học 

Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

3.5 năm

14

18

550

11

7810101

Du lịch (New)

3.5 năm

14

18

550

12

7810201

Quản trị khách sạn (New)

3.5 năm

14

18

550

13

7229030

Văn học

Toán – Văn – Địa (C04)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

3.5 năm

14

18

550

14

7220201

Ngôn ngữ Anh

Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

Văn – Anh – GDCD (D66)

3.5 năm

14

18

550

15

7620301

Nuôi trồng thủy sản

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Anh (D07)

3.5 năm

14

18

550

16

7850101

Quản lý tài nguyên – môi trường

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Văn – Anh (D01)

3.5 năm

14

18

550

17

7850103

Quản lý đất đai

3.5 năm

14

18

550

18

7540101

Công nghệ thực phẩm

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Lý – Văn (C01)

3.5 năm

14

18

550

19

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình XD

3.5 năm

14

18

550

20

7480201

Công nghệ thông tin

3.5 năm

14

18

550

21

7510301

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

3.5 năm

14

18

550

22

7640101

Thú y

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Địa (A06)

Toán – Sinh – Địa (B02)

Toán – Hóa – Văn (C02)

3.5 năm

14

18

550

23

7620105

Chăn nuôi (New)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Lý – Hóa  (A00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Sinh – Anh (D08)

3.5 năm

14

18

550

 

IV. Phương thức tuyển sinh: Có 3 phương thức xét tuyển, xét tuyển học bạ, xét kết quả thi THPT Quốc Gia, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

1. Phương thức xét học bạ:

Có hai hình thức của phương thức xét học bạ:
– Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
– Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên

Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.

– Thời gian xét tuyển:
+ Đợt 01: từ 01/06/2019 đến 31/7/2019
+ Đợt 02: từ 01/08/2019 đến 31/08/2019

+ Đợt 3: từ 01/09/2019 đến 30/09/2019

+ Đợt 4: từ 01/10/2019 đến 31/10/2019
Trường công bố kết quả trúng tuyển cho mỗi đợt xét tuyển sau 07 ngày kể từ ngày kết thúc đợt xét tuyển.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
 Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đại học Tây Đô theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Đối với ngành Dược và Điều dưỡng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Các ngành còn lại điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Tây Đô quy định sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

- Thời gian xét tuyển: + Đợt 1: Đến hết 18/8/2019

                                  + Đợt 2: Sau 19/8/2019

3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

 Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:  Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2019 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Tây Đô quy định.

- Đối với ngành Dược: Thí sinh có tổng điểm thi của bài thi đánh giá năng lực đạt từ 600 điểm trở lên đủ điều kiện đăng kí xét tuyển.

Đối với các ngành còn lại: Thí sinh có tổng điểm thi của bài thi đánh giá năng lực đạt từ 550 điểm trở lên đủ điều kiện đăng kí xét tuyển.

4. Thời gian nhập học: Thí sinh xét tuyển tất cả các hình thức (đã hoàn thành hồ sơ nhập học, đóng học phí) nhập học lúc 7h00 ngày 19/8/2019

5. Hồ sơ xét tuyển gồm:
5.1 Xét học bạ:

+ Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của Trường (tải tại đây: http://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).

+ Bản photo có chứng thực học học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.
5.2 Xét điểm kỳ thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

5.3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019

- Phiếu đăng kí theo mẫu của trường (mẫu 03 tải tại đây: http://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).

- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TP HCM (bản photo)

Bản photo có chứng thực (hoặc photo sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

6. Hình thực nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
+ Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.

+ Thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện.
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Website của Trường ĐH Tây Đô: http://ts.tdu.edu.vn/xet-tuyen

7. Hồ sơ nhập học: 
– Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
– Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo chứng thực)
– Giấy chứng minh nhân dân (bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (bản photo chứng thực) nếu có.
– 05 ảnh 3×4 (thời gian chụp không quá 6 tháng)
– Học bạ THPT (2 bản photo chứng thực)
– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (2 bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia (bản chính)

- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM (bản chính)

-(Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ không cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia và Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM)

Mọi chi tiết liên hệ:

BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
68 Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Hotline: 0939 028 579 – 0939 440 579